Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību Vairāk
KAKAO.lv
Autors: Kārlis

Kāpēc ēzelītis Ī-ā bija gandrīz priecīgs

Dažādi

Vinnijs Pūks un Sivns gāja pa mežu.
- Kā tev iet Sivn? - teica Pūks.
- Man, - Sivns uztraucās, jo visu rītu bija gaidījis šo jautājumu, lai varētu pateikt, ka viņam iet visnotaļ ļoti labi. - iet visļotan ļobti abi! Vislabi ļotan. Visnoļ... Pūk, man iet labi!
- Ā! - noteica Pūks.
- Un tev, Pūk, kā iet tev? - Sivns nespēja nociesties ātrāk uzzināt, cik labi iet Pūkam.
- Sivēn, mēs tikko paēdām brokastis, - Pūks mazliet aizdomājās, domās vēlreiz aplaizīdams ķepas. - ejam pa mežu, klausāmies kā apkārt dzied putniņi, es domāju, ka arī man iet visļotan labi.
Sivns no sajūsmas iespiedzās un pat mazliet palēcās. Cik gan labi, ka viņiem abiem iet tik labi.
- Bet kā tu domā Pūk, - Sivnam nebija miera. - Kā tu domā, kā iet citiem? Pūcei, Kengai, Kristoferam Robinam, I-ā? Vai tu domā, ka arī viņi ir tikko paēduši blokastis, un arī viņiem tagad iet visļotan labi? Pūk?
Pūks nezināja gan vai Pūce, Kenga, Kristofers Robins, Ī-ā un pārējie bija tikko paēduši brokastis un vai viņiem iet visnotaļ labi. Taču lācītim Pūkam radās ideja.
- Sivn! Ir tikai viena iespēja to uzzināt, kā iet Pūcei, Kengai, Kristoferam Robinam, Ī-ā un pārējiem.
- Jā, jā, Pūk, kas tā ir par ideju? - Sivns bija tik ļoti satraukts, ka viņam pat pietvīka ausis.
- Mēs iesim ciemos pie viņiem visiem. Pēc kārtās.
- Pūk... Sivns gribēja vēl kaut ko teikt, bet bija pārāk priecīgs un satraukts, un nespēja neko pateikt, tāpēc ciešāk pieķērās Pūka ķepai un ik pa laikam priecīgi palēkdamies soļoja tālāk.
- Vispirms, - teica Pūks. - iesim pie Ī-ā.
- Ī-ā. - sajūsmā atkārtoja Sivns.


Kad viņi bija labu laiku gājuši, pa Pūka tiltiņu šķērsojuši upīti, izgājuši cauri Pūka priedītēm un nodungojuši Pūka dungājamo dziesmiņu, viņi beidzot nonāca ēzelīša Ī-ā muklājā. Pašu Ī-ā gan nekur nevarēja redzēt, taču vietā kur parasti galvu nodūris stāv Ī-ā, atradās pelēks bluķis ar mazu pušķi augšpusē.
- Pūk, - paslēpies aiz Pūka muguras čukstēja Sivns. - man ir bail. Tev nav bail? Man ir bail. Vai tikai tas nav Lemzis. Milpis. Pūk, Milzu Lempis! Pūk?
Arī Pūks nebija pilnīgi drošs, vai tikai Tas nav Milzu Lempis, taču tad Pūks sadzirdēja pazīstamu dungāšanu, kas nāca kaut kur no pelēkā bluķa apakšas. Saņēmis drosmi Pūks lēnam apgāja pelēkajam bluķim apkārt. Sivns joprojām bija ieķēries Pūkam rokā un paslēpies aiz muguras pavisam klusu, klusu pie sevis atkārtodams - Sivns ir ļoti mazs dzīvnieciņš. Sivns nav garšīgs. Milzu Lempis ir paēdis...
Apgājuši apkārt pelēkajam bluķim viņi pamanīja ko ļoti pazīstamu - ēzelīša Ī-ā galvu, pie pašas pelēkā bluķa apakšas.
- Ī-ā? - nedroši teica Pūks. - Vai tu zini, ka tev virsū sēž pelēks bluķis?
- Lemzis, milpis! - mēģināja izspiest Sivns.
- Man, - ierunājās ēzelīša Ī-ā galva. - nekas nesēž virsū. Man virsū esmu es pats. Redzi, lāci, tur augšā ir pušķis. Kā tu domā lāci, kas ir tas pušķis, Pūk?
- Maziņš Milzu Lempis. - novilka Sivns.
- To pušķi, Ī-ā, es esmu redzējis tev astes galā. Bet ko tas dara uz pelēkā bluķa, Ī-ā? - teica Pūks.
- Tas, lāci, arī ir mans astes gals, kurš atrodas manas astes galā. Savukārt tas pelēkais bluķis, Pūk, esmu es pats. Protams, nevar jau gribēt, lai lācis ar zāģu skaidām to saprastu.
- Bluķis? Ī-ā? Lempis? - Sivns joprojām nebija drošs.
- Ak tas esi tu pats ēzelīt. Bet vai tu zini, ka esi ar kājām gaisā, Ī-ā? - Pūks bija neizpratnē.
- Jā, lāci. Es zinu, ka esmu ar kājam gaisā. Un vai tu zini kāpēc es esmu ar kājām gaisā, Pūk? Jo es pats tā nostājos.
- Un kāpēc, Ī-ā, tu tā nostājies? - saņēmis visu drosmi kāda vien var būt ļoti mazam dzīvnieciņam vaicāja Sivns.
- Tāpēc, Sivn, ka es esmu gandrīz priecīgs. - atteica Ī-ā.
Pūks ar Sivnu neizpratnē saskatījās - Ī-ā ir gandrīz priecīgs? Kā gan tas ir iespējams?
- Ī-ā, bet kāpēc tu esi gandrīz priecīgs? - vaicāja Pūks.
- Redzi Pūk. Katru dienu es šeit stāvu savā muklājā un domāju, kāpēc gan šodien neviens nav atnācis un sagrāvis manu māju, vai nočiepis manu asti, lai izmantotu to par zvana auklu. Taču šodien šādi prātodams es pēkšņi atklāju, ka atrodos līdz ceļiem sniegā, Pūk. Vai tu zini, kas ir sniegs? Nē, protams, Pūk, tu nezini, kas ir sniegs. Sniegs, tie ir balti burbuļi, kas krīt no gaisa un salīp visrinķī un visapkārt, ieskaitot kokus, zāli, priekškājas, pakaļkājas, asti un degunu. Taču sniegs, Pūk un Sivn, nav ēdams. Ēst to, protams, var, bet tad agrāk vai vēlāk sabojājas vēders.
- Ak. - saviebās Sivns atcerēdamies reizi, kad Trusītis viņam iestāstīja, ka spināti ir tās pašas ozolzīles, tikai tādas, kas aug no zemes.
- Lūk, Pūk, un stāvēdams līdz ceļiem sniegā, es sapratu, ka esmu gandrīz priecīgs. Tāpēc es paņēmu savu dzimšanas dienas podiņu, izņēmu no tā zilo lupatiņu, un ieliku tajā sniegu. Pūk, Sivn, manā dzimšanas dienas podiņā tagad ir sniegs. Pašam savs sniegs. Vai tev ir savs sniegs, Pūk? Un vai tev, Sivn, ir pašam savs sniegs? Nav. Tā jau es domāju.
Pūks un Sivns bija tik priecīgi, ka Ī-ā tagad ir pašam savs sniegs podiņā, un protams, gribēja to redzēt. Kamēr ēzlītis joprojām stāvēja uz galvas, dungoja dziesmiņu un bija gandrīz laimīgs, Pūks ar Sivnu devās pie podiņa aplūkot sniegu. Viņi uzmanīgi noņēma vāciņu - Sivns gan izteicas, ka varbūt nevajag vērt vaļā, jo varbūt Sniegs aizmuks - taču Pūks podiņu atvēra.
- Ī-ā, - teica Pūks. - bet tas nav sniegs. Tās ir putas.
- Putas. - bēdīgi novilka Sivns.
- Lāci, lāci, lāci. Ko gan tu saproti no sniega. TAS ir Sniegs. Un TAS Sniegs ir manā podiņā. Mans Sniegs. Mans pašam savs Sniegs, Pūk. - joprojām gandrīz priecīgs atbildēja Ī-ā.
- Ī-ā, - Pūks gribēja ko teikt, taču aprāvās. Viņš uzlika podiņam vāciņu un teica Sivnam - Sivn, dosimies tālāk. Lai Ī-ā trpina gandrīz priecāties par savu sniegu savā podiņā.
- Ēzelīt, - Pūks teica. - Mēs ar Sivnu tagad iesim apraudzīt Pūci, Kengu, Kristoferu Robinu un citus. Bet mums ir liels prieks, ka tev ir pašam savs sniegs savā podiņā. Apsveicam tevi, Ī-ā, ar pašam savu sniegu.
- Ja, jā, apsveicam! Apsveicam, Ī-ā! - sajūsmā spiedza Sivns. - Sniegs! Pašam savs! Apsveicam!
Sivns gan nodomāja, ka arī ļoti mazam dzīvnieciņam pienākas pašam savs sniegs savā podiņā, pat ja tas nemaz nav īsts sniegs, un ir tikai putas, taču viņš tiešām bija priecīgs par Ī-ā un viņa sniegu.
Nodungojuši Pūka slavas dziesmu par godu Ī-ā, Pūks un Sivns devās tālāk ceļā. Nonākot Pūka priedītēs viņiem virsū pēkšņi uzskreja vienmēr steidzīgais Trusītis.
- Lāci! Sivn! Jāskrien. Tālāk. Visiem. Jāpasaka. Lāci? Vai tu jau zini? Sivn? Tu zini? - steidzīgi runāja Trusītis?
- Ko, Trusīt? - teica Pūks.
- Jā, ko Trusīt? - pievienojās Sivns.
- Kristoferam Robinam. Jauna manta. Liela. Balta. Zaļa. Kā taure. Bet ne taure. Nepūš. Tas ir, pūš, bet neskan. Bet taisa mākoņus, Pūk. Visapkārt. Daudz mākoņus. Tepat, zalē. - stāstīja Trusītis. - Labi, Pūk, Sivn, jāskrien. Jāskrien tālāk! Jāpastāsta visiem. Kengai, Rū, Sīkam, visiem. Jāskrien. Atā, Pūk. Atā, Sivn. - noteica Trusītis un prom bija.
- Atā, Trusīt! - vienbalsīgi noteica Pūks un Sivns noskatoties kā tālumā pazūd Trusīša baltā ļipa.
- Pūk, - teica Sivns. - Vai tu nedomā, ka varbūt, ka, Ī-ā, ka tas sniegs, ko Ī-ā bija atradis, ko ielika savā podiņā un uzlika vāciņu, ka tas sniegs, Pūk, varētu būt nācis no tiem Kristofera Robina mākoņiem, Pūk? Sniegs taču nākot no debesīm, Pūk. Un Mākoņi ir debesīs, vai ne, Pūk?
- Bet Trusītis teica, ka Kristofera Robina mākoņi esot tepat uz zemes. Zālē. Tepat kur mēs staigājam. Un kur Ī-ā staigā. Jocīgi mākoņi, Sivn. - noteica Pūks.
- Jocīgi mākoņi gan, Pūk. - piekrita Sivns.
Pūks un Sivns atkal sadevās rokās un dungodami dziesmiņu par Pūku un mākoņiem devās tālāk mežā, lai apciemotu pārejos draugus, un noskaidrotu, vai viņi arī ir tikko paēduši brokastis, un vai viņiem arī šodien iet visnotaļ labi.


  
 
 Iepriekšējais →


.


↑ uz augšu          Copyright © Tup un Turies SIA | reklama@kakao.lv | info@kakao.lv

Realizācija Tup un Turies